wizytowka

Konińska Masa Rowerzystów

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Koninie, Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej „Młodzi-Aktywni” w Koninie oraz Komenda Miejska Policji w Koninie
w ramach obchodów Europejskiego Dnia Bez Samochodu zorganizowała dnia 
19 września 2015 r.  rajd rowerowy pod nazwą „VIII Konińska Masa Rowerzystów” 2015 - czyli Konin bez samochodu.

Oczywiście na rajdzie nie mogło zabraknąć naszych uczniów, którzy licznie stawili się na zbiórce. Szkołę Podstawowa nr 8 w Koninie reprezentowała grupa licząca ok 80 osób     w skład której wchodzili uczniowie szkoły i ich rodzice a także nasi absolwenci.

Trasa rajdu prowadziła z Placu Wolności w Koninie do miejscowości Rosocha, gdzie czekał na uczestników posiłek i konkurencje sprawnościowe. Rajd przebiegał w miłej i przyjaznej atmosferze, której sprzyjała idealna pogoda.

Zapraszamy w przyszłym roku !!!

 

masa rowerowa 2015 1 masa rowerowa 2015 2
masa rowerowa 2015 3 masa rowerowa 2015 4

Lepsza Szkoła 2014/2015

certyfikat-page-001

Nowy rok szkolny 2015/2016

Gotowi do startu? START!

nowy rok szkolny 2015 2016

1 września o godzinie 9.00

rozpoczynamy nowy rok szkolny 2015/2016

ZAPRASZAMY

Koniński Budżet Obywatelski 2015

Rok 2015 jest kolejnym, w którym mieszkańcy mogą zgłaszać swoje propozycje, polegające na składaniu małych /do kwoty 29.999,00złotych/ i dużych /do kwoty 1.400.000,00/ wniosków, w ramach Konińskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2016.

 

uśmieszek

 

Rodzice naszej szkoły postanowili wziąć udział w projekcie zgłasza

jąc dwa wnioski:

Mały –

,,Unowocześnienie pomieszczenia biblioteki oraz bibliotecznych narzędzi informacyjnych, a przede wszystkim wyposażenie jej w nowoczesny księgozbiór atrakcyjny dla uczniów oraz środowiska lokalnego”

Duży –

,,Remont i renowacja boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 8 w Koninie
z Oddziałami Integracyjnymi”

Głosowanie odbywać się będzie  w drugą niedzielę września /13.09.2015/ 
w wyznaczonych lokalach, w obiektach należących do Miasta Konina. Jest również możliwość oddania głosu drogą elektroniczną. Więcej informacji na stronie www.kbo.konin.pl.

Zachęcamy wszystkich, którzy ukończyli 16 rok życia, do wzięcia udziału w głosowaniu . Zwycięski wniosek to taki, który uzyska największą liczbę głosów. To one decydują o realizacji projektu. Spełnijmy marzenia  dzieci , rodziców i nauczycieli ÓSEMKI o boisku i bibliotece na miarę XXI wieku.

O szczegółach i warunkach głosowania poinformujemy Państwa pod koniec sierpnia.

Godziny lekcji

moodle

szkodkrtalent