wizytowka

Malowane wierszem 2019

Uczniowie klas integracyjnych I – III, naszej szkoły, zaprezentowali 30 maja 2019r. swoje plastyczne umiejętności. Zadaniem konkursowym było wykonanie pracy plastycznej inspirowanej wierszem Jana Brzechwy „Na straganie”. Prace wykonane były przez uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, których w parach wspomogli inni uczniowie klas I-III. Celem konkursu jest zachęcenie dzieci i młodzieży do czytania poezji oraz jej interpretowania, nie tylko słowem, ale także poprzez wrażliwość plastyczną. Rozbudzanie i rozwijanie aktywności plastycznej wśród dzieci oraz uwrażliwienie na trudności osób niepełnosprawnych. Przybliżenie zagadnień takich jak tolerancja, równość i integracja. J

https://www.youtube.com/watch?v=2t-cslxPlV8

mal1mal2

mal3

Gra miejska 2019

W dniu 8 maja 2019 r.

drużyna w składzie: Zuzanna Zawadzka, Marta Hoch, Antoni Pyrzyński i Katarzyna Janiak brała udział

w grze miejskiej

,, Róża bez kolców, czyli śladami Zofii Urbanowskiej" .

Impreza ta wpisuje się w obchody ,, Roku Zofii Urbanowskiej’’. Uczniowie, wykazując się znakomitą wiedzą i spostrzegawczością, zostali zwycięzcami gry.

Gratulujemy zwycięzcom !

Motocyklowy Dzień Dziecka 2019

plakatS

Godziny lekcji

moodle

szkodkrtalent