Nasze sukcesy

Sukcesy naszych uczniów

( 1970-2010)

 

Jubileusz naszej szkoły jest okazją do zaprezentowania największych sukcesów osiągniętych w ciągu 40 lat istnienia placówki:

 

1972 r - I miejsce ucz.U.Dobieckiej w Powiatowej Olimpiadzie Matematycznej

I miejsce (zespołowe) w powiatowym finale konkursu ,, 1001 gra”

 

1973 r - I miejsce w powiatowym finale w czwórboju LA

I miejsce w powiatowym finale konkursu ,,1001 gra”

 

1974 r - wyróżnienie I stopnia ucz.G.Figurskiej w Powiatowym Konkursie Recytatorskim

wyróżnienie I stopnia ucz.H.Kubiaka w Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim Poezji Radzieckiej

 

1975 r – I miejsce w powiatowym finale w czwórboju LA

I miejsce w sztafetowych biegach przełajowych na szczeblu powiatowym

I miejsce w powiatowym finale konkursu ,,1001 gra”

I miejsce w turnieju piłki nożnej o Puchar Kuratora

 

1976 r – I miejsce w turnieju piłki nożnej w finale wojewódzkim

I miejsce w lidze wojewódzkiej dziewcząt w koszykówce

 

1977 r – I miejsce chłopców w wojewódzkim finale piłki nożnej i udział w Pucharze Polski

I miejsce w turnieju piłki nożnej o Puchar Kuratora

 

1980 r – I miejsce chłopców w zawodach rejonowych w czwórboju LA

I miejsce dziewcząt w wojewódzkim finale w koszykówce

 

1981 r – I miejsce chłopców w zawodach rejonowych w sztafetowych biegach przełajowych

I miejsce w Spartakiadzie Osiedlowej-czwórbój LA

I miejsce w drużynowym turnieju szachowym

 

1982 r – I miejsce w VI Igrzyskach Sportowych Szkół Podstawowych( piłka nożna)

I miejsce w III Turnieju Piłki Koszykowej organizowanym przez KS ,,Górnik”

 

1983 r – I miejsce w rozgrywkach wojewódzkich w szachach

 

1984 r - I miejsce chłopców w Igrzyskach Szkół Podstawowych (piłka ręczna)

 

1984r- ucz.E.Marcinkowska i K.Karpińska - laureatkami Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego

 

1985 r – I miejsce dziewcząt i chłopców w Igrzyskach Szkół Podstawowych( piłka ręczna)

* I miejsce dziewcząt w Igrzyskach Szkół Podstawowych ( mini piłka ręczna)

* ucz.M.Jakimiuk –laureatką Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego

 

1990r- ucz.J.Hoch,W.Pieńkowski,R.Marzol,A.Szymczak- laureatami Wojewódzkiego Konkursu Polonistycznego

 

1991 r –ucz.M.Zawacka,E.Szczesiak,S.Kowalczyk-laureatami Olimpiady Polonistycznej

-ucz.M. Gościńska – Konkurs Geograficzny, Wojewódzkie Zawody Kuratorium Oświaty i Wychowania w Poznaniu

 

1992 r –ucz.K.Lewandowska –laureatką Olimpiady Polonistycznej

 

1993 r – ucz.K.Szefliński-laureatem Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego

 

1994 r – I miejsce w VII biegach Niepodległości

 

1995 r – I miejsce w międzyszkolnym Turnieju Piłki Nożnej (chłopcy z kl.III)

*ucz. K Błaszczyk - wyróżnienie na szczeblu wojewódzkim w konkurencji- reportaż w Ogólnopolskim Konkurskie ,, Młodość- Trzeźwość” pod hasłem ,, Sami o sobie”.

 

1996 r - ucz.A.Trepka – laureatką Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego

 

1997 r – I miejsce w czwórboju LA chłopców

*I miejsce w międzyszkolnym Turnieju Tenisa Stołowego (chłopcy)

 

1998 r - I miejsce chłopców w międzyszkolnych rozgrywkach w piłkę nożną

*ucz.J.Kaźmierczak, M.Łoś-laureatami Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego

*ucz.J.Kaźmierczak-laureatem Międzynarodowego Konkursu matematycznego ,,Kangur”

 

1999 r –I miejsce chłopców w międzyszkolnym Turnieju Tenisa Stołowego

 

2000 r – I miejsce w Mistrzostwach Konina ( piłka siatkowa chłopców)

*ucz.M.Chwalko –laureatką Konkursu Języka Niemieckiego

 

2001r – ucz.J.Kaźmierczak – laureatem Międzynarodowego Konkursu ,,Kangur Matematyczny”

 

2002 r – ucz. K. Pawlaczyk- I miejsce w Miejskiej Olimpiadzie pod hasłem ,, Wybrałem zdrowy styl życia”.

 

2003 r – ucz. Z.Janicka , E.Wziętek –I miejsce w Powiatowym Meczu Matematycznym kl.V

*ucz. F. Kaźmierczak, A. Michalska, P. Witkowski – wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie ,, Alfik humanistyczny”;

*wyróżnienie szkoły w Międzypowiatowym Przeglądzie Twórczości Bożonarodzeniowej (przedstawienia jasełkowe).

 

2004 r- ucz. P. Białas, A. Elsner – wyróżnienie w konkursie ,, Wiedzy o Wielkopolsce”;

*ucz. M. Lewandowska- wyróżnienie w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Języka Polskiego

*ucz. F. Kaźmierczak, M. Markowska – wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie

Matematycznym ,, MAT”;

*ucz. F. Dębowski – I miejsce w Miejskiej Olimpiadzie ,, Wybrałem zdrowe życie”;

*wyróżnienie szkoły w Międzypowiatowym Przeglądzie Twórczości Bożonarodzeniowej (przedstawienia jasełkowe).

 

2005r – ucz. F. Kaźmierczak - laureatem Międzynarodowego Konkursu ,,Kangur

Matematyczny”;

*nagroda główna w Międzypowiatowym Przeglądzie Twórczości Bożonarodzeniowej (przedstawienia jasełkowe).

 

2006 r – ucz. J. Mazur – nagroda główna w Powiatowym Konkursie Plastycznym ,, Nie

lękajcie się”;

*ucz. M. Glanc – II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym ,, Alfik”;

*ucz.D. Rakowski, M. Wasielewska – wyróżnienie w Konińskich Zawodach

Matematycznych;

*ucz. M. Wojtenko – wyróżnienie w Powiatowym Konkursie Recytatorskim;

*ucz. R. Kociński, M. Pogodska – wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Języka

Polskiego ,, Multitest”.

*wyróżnienie szkoły w Międzypowiatowym Przeglądzie Twórczości Bożonarodzeniowej (przedstawienia jasełkowe).

 

2007r- ucz. M. Glanc - laureatem Międzynarodowego Konkursu ,,Kangur

Matematyczny”;

*ucz. J. Telman laureatem Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego,, Alfik”;

*ucz. J. Telman – wyróżnienie w Międzyszkolnym Konkursie Matematycznym ,,Mały Pitagoras”;

*ucz. F. Kaźmierczak – I miejsce w Konińskich Zawodach Matematycznych;

*wyróżnienie uczniów w Wielkopolskim Konkursie Przyrodniczym ,, Ja i

przyroda”;

*ucz. F. Kaźmierczak, M. Pogodska, P. Witkowski – II miejsce w Miejskim Konkursie Historycznym.

 

2008r- ucz. T. Gwóźdź- udział w finale wojewódzkim Konkursu Wiedzy o Powstaniu

Wielkopolskim;

*chór szkolny – I miejsce w Dekanalnym Konkursie Plastycznym oraz Współczesnej Piosenki Religijnej;

*ucz. A. Kacprzak – laureatką Międzyszkolnego Konkursu Plastyczno- Literackiego

,, Róża bez kolców”;

*ucz. M. Barszcz, J. Karwowski, A. Kacprzak, M. Pogodski- II miejsce w Międzyszkolnym Konkursie n/t praw dziecka;

*ucz. J. Telman – II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym ,, Olimpus”;

*ucz. I. Rawicka – wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym ,, Tęcza”;

 

2009r – ucz. M. Glanc, J. Jaszczak- I miejsce w Konińskich Zawodach Matematycznych;

*chór szkolny- nagroda główna w Międzypowiatowym Przeglądzie Twórczości Bożonarodzeniowej”;

*ucz. J. Telman – I miejsce w województwie wielkopolskim Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego,, Alfik”;

*ucz. J. Telman- II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym

,,Stypendiada plus-minus”;

*ucz. P. Gruszczyńska – tytuł wicemistrza ortografii w Międzyszkolnym Konkursie Ortograficznym”;

*ucz. J. Telman – awans do etapu rejonowego Wojewódzkiego Konkursu Matematyczno- Przyrodniczego;

*ucz. F. Piątek- I miejsce w Międzyświetlicowym Turnieju Piosenki;

*ucz.O.Krupińska – II miejsce w Powiatowym Konkursie Wiedzy Pożarniczej;

*ucz. A. Kacprzak, J. Karwowski – udział w etapie rejonowym Wojewódzkiego Konkursu Humanistycznego”;

*III miejsce w Regionalnych Mistrzostwach w Aerobiku grupowym- kwalifikacje do etapu wojewódzkiego;

 

2010r- ucz. J. Durski – nagroda główna w Międzyszkolnym Szkolnym Konkursie ,, Książka

artystyczna- sztuka książki”;

*I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Międzyświetlicowym ,, Zobacz moje miasto”;

*I miejsce w Międzyszkolnym Turnieju piłki nożnej dziewcząt;

*ucz. M. Dziublewska, K. Ziemniczak- awans do etapu powiatowego Miejskiego

Konkursu Informatycznego;

*ucz. M. Lewandowski, J. Karwowski, A. Mikołajczyk- II miejsce w V Miejskim Konkursie Historycznym;

*ucz. J. Telman – II miejsce w Konińskich Zawodach Matematycznych;

*ucz. A. Ganowicz, J. Telman – tytuł laureata w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym ,, Olimpus”;

*ucz. J. Telman – I miejsce w województwie wielkopolskim Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego,, Alfik”;

*ucz. J. Kozaczewska – II miejsce w Mistrzostwach Miasta Konina w pływaniu;

*I miejsce w Miejskich zawodach – piłka siatkowa dziewcząt;

*I miejsce ( chłopcy) w Mistrzostwach Miasta Konina w pływaniu;

*III miejsce w Regionalnych Mistrzostwach w Aerobiku grupowym-awans do etapu wojewódzkiego

*ucz. W. Łysiak – wyróżnienie w Miejskim Konkursie Plastycznym ,, Zdrowe życie”;

*ucz. H. Borowski, A. Ganowicz, J. Telman, S. Wałęsa, K. Ziemniczak – wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie ,, Kangur Matematyczny”;

*ucz. M. Adamczyk, J. Karwowski – wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Humanistycznym i Matematycznym ,, Geniusz”;

*chór szkolny:

- I miejsce w Powiatowym Konkursie Piosenki Patriotycznej;

- I miejsce w I Konińskim Przeglądzie Zespołów Muzycznych ,, Akolada 2010”;

- I miejsce w Powiatowym Konkursie Współczesnej Piosenki Religijnej;

- II miejsce w Międzypowiatowym Konkursie ,, Anioły 2010”