I miejsce w zawodach w palanta

I miejsce w zawodach palanta page 001

 

dyplom I miejsce page 001