MIĘDZYSZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI ,, RODZINA W POEZJI”

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 9 im. Bohaterów Westerplatte w Koninie

III miejsce –Anna Szkudlarek 3c

wyróżnienie – Maja Piczman 3c