PROJEKT ŻOŁNIERZE WYKLĘCI

3 października 2017r. Prezydent Andrzej Duda wraz  z żoną Agatą Kornhauser-Dudą spotkali się w Pałacu Prezydenckim z laureatami konkursu wojewódzkiego

,,Niepokorna, niezłomna, wyklęta – Inka oczami dzisiejszych uczniów”.

Konkurs ten odbył się w ramach projektu Żołnierze Wyklęci, którego celem jest kształtowanie postaw patriotycznych młodzieży, propagowanie i pogłębianie najnowszej wiedzy historycznej, inspirowanie i zachęcanie młodych ludzi do podjęcia samodzielnych studiów nad przeszłością, analizowanie różnych źródeł historycznych oraz doskonalenie umiejętności posługiwania się różnorodnymi formami wypowiedzi. Laureaci wraz z opiekunami, koordynatorkami projektu, jury oraz przedstawicielami miasta Konina,dzięki organizatorowi Pani Zofii Itman, zwiedzili nie tylko pałac Prezydencki, ale również Parlament.

 eeeeeee

W bieżącym roku szkolnym 2017/2018 kolejny cykl projektu Żołnierze Wyklęci odbędzie się pod hasłem

,,BOHATER NARODOWY ROTMISTRZ WITOLD PILECKI”.

Wszelkie informacje dotyczące konkursu znajdują się na naszej stronie internetowej www  w zakładce PROJEKT ŻOŁNIERZE WYKLĘCI.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU Uśmiech