Pracownicy obsługi

Pielęgniarka – Barbara  Poniedziałek

pielegniarka

Kucharka -  Agnieszka Oblizajek

kucharka

Pomoc kuchenna – Elżbieta Niewiadomska

                         – Ewa Tomiak

 

pomoc kuchenna

Pracownik prac ciężkich – Leszek Tarczewski

    Dozorca - Wojciech Fekner

 

pracownik prac ciezkich

Woźna – Danuta Smorgolewska

wozna

Sprzątaczki

sprzataczki

Maria Śmigielska

Zofia Przybylska

Krystyna Kwiecińska

Katarzyna Kaczmarek