Sekretarz szkoły - Irena Jasiak

sekretarz

Specjalista do spraw kadr i płac - Marzena Chojnacka

kadry

Kierownik gospodarczy - Teresa Maciejewska

kier gosp

Główny księgowy  - Magdalena Tomczak

ksiegowa