wizytowka

Zajęcia z dogoterapii

Zajęcia z dogoterapii

15 lutego 2019 roku uczniowie klas I-III mieli okazję uczestniczyć w zajęciach z dogoterapii.
Były one prowadzone przez panią Kamilę Dropińską – kynoterapeutę oraz pedagoga specjalnego. Prowadząca zapoznała dzieci ze swoim czworonożnym towarzyszem rasy Golden Retriever o imieniu Miecia.

Podczas spotkania uczniowie brali udział w wielu zabawach z udziałem psa, które dostarczały wiele korzyści terapeutycznych m.in. : pomagały przełamać lęk wobec czworonoga, rozwijały motorykę małą i dużą, uczyły budowania więzi emocjonalnych oraz właściwych postaw wobec zwierzęcia.

Dzieci były zafascynowane psim towarzyszem, a kontakt z nim sprawił im prawdziwą frajdę.
W podziękowaniu za przeprowadzone zajęcia uczniowie obdarowali nowego przyjaciela psimi przysmakami. 

d1d2

d3d4

d5d6

Omnibus 2019

OMNIBUS 2019

W dniu 15 .02.2019 r. odbył  się

Powiatowy Konkurs Wiedzy ,,Omnibus”.

 Naszą szkołę reprezentowali uczniowie z klasy 3a, 4a, 6a   i 6b , którzy z zapałem rozwiązywali test wiedzy ogólnej. Opiekę nad nimi sprawowały panie Aneta Grabowska i  Eliza Męczyńska. Organizatorzy konkursu przygotowali krótki występ artystyczny, poczęstunek oraz upominki dla uczestników. Uczniowie rywalizowali o tytuł OMNIBUSA.

1.1

Andrzejkowe Igrzyska.

29 listopada braliśmy udział w

ANDRZEJKOWYCH IGRZYSKACH ARTYSTYCZNYCH

 DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

Nasi uczniowie uczestniczyli w warsztatach ,,Śladem naszych przodków”, zajęciach plastycznych, rzeźbiarskich, lepienia z gliny. Całość zakończył  smaczny poczęstunek. Była super zabawa integracyjna.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

Muzyczna pocztówka 2018.

Konkurs "Omnibus" 2018

W dniu 22.01.2018 roku ośmioro uczniów z naszej szkoły wzięło udział w konkursie,,Omnibus’’ organizowanym  przez Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli oraz Specjalny  Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Koninie.  Konkurs ten odbywa się od kilku lat i organizowany jest z myślą o uczniach ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Przedstawiciele naszej szkoły, pod opieką dwóch nauczycieli udali się do Specjalnego Ośrodka Szkolnego Wychowawczego gdzie najpierw zostali uroczyście powitani przez wicedyrektor szkoły   A. Czerniejewską oraz dyrektora  Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli   K. Wereszczyńskiego, a następnie otrzymali plakietki z logo konkursu. Uczniowie  w poszczególnych kategoriach wiekowych ( kl. I-III, IV-VII, gimnazjum) napisali test opracowany przez organizatorów.  Po zmaganiach konkursu na uczestników czekał poczęstunek. Bardzo się cieszymy, że mogliśmy uczestniczyć w konkursie ,,Omnibus’’ bo były to mile spędzone chwile, podczas których uczniowie mogli sprawdzić swoją wiedzęi poznać nowych przyjaciół.

1

2

3

 

MUZYCZNA POCZTÓWKA.

MUZYCZNA POCZTÓWKA

13 listopada 2017r. w Konińskim Domu Kultury odbył się

Przegląd Twórczości Integracyjnej

MUZYCZNA POCZTÓWKA”

zorganizowany przez Fundację PODAJ DALEJ.

Nie pierwszy raz braliśmy udział w tego typu imprezie, więc nie mogło zabraknąć nas również w tym roku.  Naszą szkołę  reprezentowała uczennica 

Marta Grochalak z klasy 4b.

 Zaśpiewała piosenkę polskiej idolki Ewy Farny pt:  Monster High przy układzie tanecznym swoich koleżanek z klasy Antoniny Dziublewskiej, Marii Nejman i Kingi Witkowskiej. Kibicowali im na widowni uczniowie z klas integracyjnych naszej szkoły.

W imprezie brały również udział dzieci z przedszkola integracyjnego, młodzież    z ośrodków wychowawczych i ośrodków specjalnych, a także osoby w jesieni życia.

Ideą tego przedsięwzięcia było pokazanie, że śpiewać i tańczyć mogą wszyscy bez względu na ograniczenia zdrowotne i wiek.  Wspaniała atmosfera i  szacunek do artystów sprawiły, że uroczystość ta zakończyła się wspólną zabawą całej widowni wraz z zaproszonymi gośćmi z władz miasta. Wszyscy pląsali i śpiewali.

To była prawdziwa integracja !!! W konkursie zdobyliśmy wyróżnienie, ale i tak  wszyscy wychodziliśmy jako zwycięzcy.

Opracowała Monika Jaroszewska

Integracja...

int1Każdy ma prawo do szczęścia

i swojego miejsca w społeczeństwie."

       Maria Grzegorzewska

 

 

 

 

 

 

Uczniowie o specjalnych potrzebach są wyzwaniem dla nauczycieli, dla ich zdolności  i umiejętności wspierania więzi między uczniami oraz współpracy z rodzicami. Nie należy zwracać uwagi na etykietki przyklejane dzieciom niepełnosprawnym. To właśnie te etykietki są podstawą uprzedzeń, nieporozumienia, a wreszcie ich odrzucenia. Takie uprzedzenia istnieją i jesteśmy przekonani, że można je przezwyciężyć jedynie przez wzajemne obdarowywanie się, budowanie więzi w klasie i w szkole.

int2

Dzieci niepełnosprawne wymagają indywidualnej pomocy i akceptacji w szkole. Akceptacja dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi jest fundamentalną zasadą integracji. Pozwala ona przełamać negatywne opinie i przesądy wobec nich. Akceptacja jest, obok poczucia bezpieczeństwa, jedną z podstawowych potrzeb psychicznych. Często rozumiana jest jako nadmierna tolerancja, przywileje, wychowanie „ pod kloszem". Każde dziecko pragnie być akceptowane jako człowiek, który ma te same potrzeby, co inni ludzie, a ich realizacja nie jest wywołana współczuciem z powodu jego ograniczeń. Aby akceptować ucznia niepełnosprawnego trzeba postrzegać go przede wszystkim jako dziecko, a jego niepełnosprawność jedynie jako jeden z wielu czynników mogących utrudnić jego rozwój.

Aby uczeń niepełnosprawny stał się integralnym członkiem zespołu klasowego musi być akceptowany w pełni przez swoich kolegów.

W naszej szkole integracja dzieci niepełnosprawnych ze społecznością ich rówieśników odbywa się na wielu płaszczyznach. Integracja to szansa dla wszystkich dzieci na wszechstronny rozwój osobowości. 

int3W procesie dydaktyczno – wychowawczym staramy się stwarzać warunki i sytuacje pobudzające uczniów do aktywności. Kierujemy działalnością poznawczą podczas zdobywania wiedzy oraz czuwamy nad jej wykorzystaniem.int4

Zintegrowana klasa i szkoła jest wynikiem współpracy

uczniów, nauczycieli i rodziców.

Klasa integracyjna

1

Klasa   integracyjna   to klasa   licząca 15 – 20 osób, w której 3 – 5 uczniów posiada orzeczenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego. Pozostałe osoby w klasie to dzieci zdrowe. W klasie integracyjnej zatrudnionych jest dwóch nauczycieli, nauczyciel przedmiotowy i nauczyciel wspomagający. Jeden prowadzi zajęcia z całą klasą, drugi w tym czasie wspomaga dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, dostosowując zakres materiału i stopień trudności oraz zadania do ich możliwości i potrzeb.

W roku 2006 nasza szkoła po raz pierwszy uruchomiła taką klasę. W roku szkolnym 2012/2013 mieliśmy tych klas już sześć.

Do  klas integracyjnych kierowane są dzieci :

-  z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,

- z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym,

- słabosłyszące,

- słabowidzące,

- z autyzmem,

- z zespołem Aspergera,

- z zespołem Downa,

- niepełnosprawne ruchowo,

- z zaburzeniami zachowania,

- przewlekle  chore.

Z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych pracują specjaliści:

oligofrenopedagog, surdopedagog, tyflopedagog, socjoterapeuta,

nauczyciel gimnastyki korekcyjnej,  pedagog,  logopeda.

W naszej szkole proces nauczania i wychowania uczniów niepełnosprawnych oraz zdrowych z określonymi dysfunkcjami jest  wspierany poprzez następujące formy pracy dydaktycznej:

 - zajęcia rewalidacyjne,

 - zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,

 - logopedyczne,

- socjoterapeutyczne,

- zajęcia gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej,

- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze.

Uczniowie niepełnosprawni mogą również rozwijać swoje zdolności w ramach kół zainteresowań wspólnie ze zdrowymi dziećmi.

Integracja w zespołach klasowych odbywa się nie tylko na  lekcjach,  ale w każdym momencie przebywania dzieci ze sobą:    podczas wycieczek, wspólnej zabawy, imprez klasowych i szkolnych, wyjść do kina.     

 

 

KORZYŚCI INTEGRACJI:

 • brak podziału uczniów na pełnosprawnych i niepełnosprawnych,
 • poczucie bezpieczeństwa dla każdego ucznia,
 • dostrzeganie w każdym dziecku zdolności i rozwijanie ich,
 • bliska współpraca z rodzicami,
 • wiara w możliwości dziecka,
 • rozwój tolerancji i akceptacji,
 • zanik niezdrowej rywalizacji,
 • rozwój pozytywnych postaw i więzi psychospołeczne tj. tolerancji, życzliwości, chęci niesienia pomocy, ufności, zaradności, wiary w to, że wszyscy ludzie mają takie same prawa,
 • rozwój samodzielności ucznia,
 • poszukiwanie nowych form i metod pracy,
 • dostosowanie wymagań do indywidualnych możliwości dziecka,
 • przezwyciężanie trudności,
 • brak izolacji społecznej,
 • radość "dawania",
 • przełamanie stereotypów dotyczących podejścia do kształcenia dziecka niepełnosprawnego.

Zainteresowanie klasą integracyjną jest tak duże, że w roku szkolnym 2013/2014 zostały utworzone dwa oddziały.

Drogi Rodzicu dziękujemy za świadomy wybór naszej szkoły i za zaufanie jakim nas obdarzasz.

Rok szkolny 2016/2017

integracja 2016 2017 1

Nowy rok szkolny 2016/2017 rozpoczęty!!!

Serdecznie witamy wszystkich uczniów po wakacyjnej przerwie, a w szczególności uczniów klasy 1a, którzy po raz pierwszy przekroczyli progi naszej szkoły.

Życzymy samych sukcesów w nauce, oraz wielu niezapomnianych wrażeń.

integracja 2016 2017 2

Godziny lekcji

moodle

szkodkrtalent