PROGRAM BIBLIOTERAPEUTYCZNY „DUŻE TROSKI W  MAŁYCH GŁOWACH”

            Od września w naszej szkole będzie realizowany autorski program zajęć biblioterapeutycznych „Duże troski w małych głowach”. Program powstał z myślą o uczniach klas IV – V. Tematyka programu jest dopasowana do aktualnych potrzeb uczniów, dlatego też program będzie wykorzystywany przez innych nauczycieli na lekcjach wychowawczych czy w świetlicy. Program realizowany będzie w klasie IVb. Obejmować będzie cykl 7 spotkań (od września 2021 roku do marca 2022 roku). Treści programowe będą się skupiać wokół budowania systemu wartości, norm i pozytywnych postaw społecznych oraz wyrażania swoich emocji w sposób społecznie akceptowalny, radzenie sobie z trudnymi emocjami. Tematyka zajęć: Polubić siebie, Poradzę sobie ze złością, Śmierć bliskiej osoby, Czym jest szczęście? W atmosferze Świat Bożego Narodzenia, Pokonać niepełnosprawność, inny nie znaczy gorszy czyli jesteśmy różni, ale tak samo wartościowi, Razem łatwiej – czy jesteśmy sobie nawzajem potrzebni?

        Innowacja pedagogiczna „Fifty Fifty – matematyka po angielsku” jest przedsięwzięciem, które jest związane z matematyką oraz językiem angielskim. Główne jej założenia to przygotowanie uczniów do zdobywania wiedzy z matematyki i oswajanie się z językiem angielskim poprzez użycie nowoczesnych metod pracy oraz uatrakcyjnienie sposobu nauczania i uczenia się tych przedmiotów. Ma na celu wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia poprzez kontakt z matematyką i językiem angielskim w czasie  zabawy. Pozwoli ona również na poznanie języka angielskiego specjalistycznego i może stanowić element przygotowania na ścisłe kierunki studiów.

Innowacja pedagogiczna ,, Z legendą przez Polskę’’

Innowacja  pedagogiczna  ,,  Z  legendą  przez  Polskę” jest skierowana do uczniów klas trzecich i będzie realizowana w roku szkolnym 2021/22.  Dotyczy  rozwijania  wśród  uczniów  umiejętności  czytelniczych, poznawczych,  manualnych  przy  pomocy  różnego  typu  zajęć  wzajemnie uzupełniających się: zajęć czytelniczych, plastycznych, technicznych, muzycznych, tanecznych, kulinarnych, zabaw dydaktycznych, zajęć multimedialnych, wycieczek i zabaw z teatrem. Głównym źródłem wychowawczym jest tu odpowiednio dobrana książka.  Innowacja  będzie prowadzana przez  Jolantę Roszak nauczyciela –bibliotekarza.

                         7 czerwca 2021 r. zakończyła się innowacja pedagogiczna TeatromaniaW ramach innowacji uczniowie klas integracyjnych przygotowywali przedstawienie pt. Blaskojad. Grupa stworzyła zgrany zespół aktorów,  chętnie uczestniczących w spotkaniach. Wykazali się wrażliwością na sztukę. Uczniowie w znaczący sposób rozwinęli następujące zdolności: swobodnego wypowiadania się, rozwijania sprawności językowej, wyrażania nawet pojedynczym słowem nastrojów i uczuć, umiejętność odgrywania określonych ról, przełamanie własnych zahamowań (nieśmiałości w nawiązywaniu kontaktów). Nabywali pewności siebie i wiary we własne możliwości.  Zajęcia były  doskonałą formą integracji zespołu szkolnego. Innowacja zakończyła się pomyślnie. Przedstawienie pt. Blaskojad zostało nagrane. Zapraszamy na premierę!

Link do przedstawienia BLASKOJAD:  

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutube.com%2Fwatch%3Fv%3DwL3kxu61Ofs%26feature%3Dshare%26fbclid%3DIwAR37DbRCuUDj-KWT2vNS6pAjkp-YVo-1om0FQMkE3MSybT4G9oZA5IWS1FM&h=AT1wMUgaUcD2waUDRCeXUnV_a53wXIn6-xE0KZWXcnlgb2-DcYswLtEO8gWOeKx3tMK3fpZvxxngNXCh0zVjqXGmWWN4FX5x_NeHzsglgHYOMvb1Wexx39VklRCacjKRm7lCPg

 

 

inno

CULTURE CLUB                                     

„Culture is the heritage of the nation”

(„Kultura jest dziedzictwem narodu”).

                                                                      
Innowacja pedagogiczna Culture Club jest adresowana do uczniów klas VII. Uczniowie będą mieć okazję poznać kulturę oraz obyczaje panujące w krajach anglojęzycznych. Zajęcia będą  zawierały elementy historii krajów anglojęzycznych, informacje dotyczące położenia geograficznego, literatury, filmu, sztuki, sportu, rodziny królewskiej, stylu życia, obchodzonych świąt, atrakcji kulinarnych, zabytków oraz ciekawostek związanych z danym krajem anglojęzycznym.

Kultura była i jest koniecznym elementem życia każdego społeczeństwa. Zajęcia mają być niezapomnianą podrożą po krajach anglojęzycznych. Podróżą, która przybliży co nieznane, rozbudzi ciekawość wśród uczniów, wzbogaci wiedzą i doświadczeniem.

„Łamańce językowe”

W  bieżącym roku szkolnym 2020/2021 na poziomie klas szóstych, siódmych i ósmych realizowana będzie innowacja pedagogiczna z języka angielskiego zatytułowana „Tongue Twister”.

 „Tongue Twister” oznacza zdanie, czasem krótką rymowankę, która jest wyjątkowo trudna do wypowiedzenia, ze względu na nagromadzenie sąsiadujących ze sobą podobnych zgłosek. Po polsku nazywamy je „łamańcami językowymi” . Każdy język ma bowiem swoje chrząszcz brzmi w trzcinie”. Projekt innowacji  zakłada wypowiadanie przez uczniów karkołomnych zwrotów lub zdań w języku angielskim. Oczywiście wszystko na zasadzie zabawy językowej!

Dzieci bowiem uwielbiają łamańce językowe i często wyzywają na „słowny pojedynek” swoich przyjaciół, polegający na jak najszybszym poprawnym wypowiedzeniu danej frazy. Jako że, łamańce są trudne do wymówienia na zajęciach może pojawić się dawka śmiechu jako przerywnik w tradycyjnym procesie nauczania uczenia się.

 Innowacja ma na celu:

-rozwijanie w uczniach ciekawości językowej,

-poprawienie koordynacje między językiem a mózgiem

- doskonalenie wymowy, jej płynności oraz prawidłowej dykcji

- rozwijanie kluczowych kompetencji językowych tj. słuchania oraz mówienia

 - rozbudzenie motywacji do nauki języka angielskiego,

- poprawienie pamięci oraz koncentracji

- nauka właściwego akcentu wyrazowego oraz zdaniowego

Na pewno będzie świetna zabawa!

aOrUiPvVdW0QCAcUXZ35mFQye4Smh37I3hQ alVqAr37Ffxsfi4v B9NhP jHn7wbw 0l44jTB TYPrBIuwknVEqrq0SdcIoYmgHw9916XCqo1LhO8kAk7jGDlyZ8AOU2 DV6stKvpxRBjfkSCA8fbbu6ypmLaOw0zwQ8Zg

pronunciation practice tongue twisters classroom posters fun activities games games pronu 99628 3tonguetwist1