inno

CULTURE CLUB                                     

„Culture is the heritage of the nation”

(„Kultura jest dziedzictwem narodu”).

                                                                      
Innowacja pedagogiczna Culture Club jest adresowana do uczniów klas VII. Uczniowie będą mieć okazję poznać kulturę oraz obyczaje panujące w krajach anglojęzycznych. Zajęcia będą  zawierały elementy historii krajów anglojęzycznych, informacje dotyczące położenia geograficznego, literatury, filmu, sztuki, sportu, rodziny królewskiej, stylu życia, obchodzonych świąt, atrakcji kulinarnych, zabytków oraz ciekawostek związanych z danym krajem anglojęzycznym.

Kultura była i jest koniecznym elementem życia każdego społeczeństwa. Zajęcia mają być niezapomnianą podrożą po krajach anglojęzycznych. Podróżą, która przybliży co nieznane, rozbudzi ciekawość wśród uczniów, wzbogaci wiedzą i doświadczeniem.

„Łamańce językowe”

W  bieżącym roku szkolnym 2020/2021 na poziomie klas szóstych, siódmych i ósmych realizowana będzie innowacja pedagogiczna z języka angielskiego zatytułowana „Tongue Twister”.

 „Tongue Twister” oznacza zdanie, czasem krótką rymowankę, która jest wyjątkowo trudna do wypowiedzenia, ze względu na nagromadzenie sąsiadujących ze sobą podobnych zgłosek. Po polsku nazywamy je „łamańcami językowymi” . Każdy język ma bowiem swoje chrząszcz brzmi w trzcinie”. Projekt innowacji  zakłada wypowiadanie przez uczniów karkołomnych zwrotów lub zdań w języku angielskim. Oczywiście wszystko na zasadzie zabawy językowej!

Dzieci bowiem uwielbiają łamańce językowe i często wyzywają na „słowny pojedynek” swoich przyjaciół, polegający na jak najszybszym poprawnym wypowiedzeniu danej frazy. Jako że, łamańce są trudne do wymówienia na zajęciach może pojawić się dawka śmiechu jako przerywnik w tradycyjnym procesie nauczania uczenia się.

 Innowacja ma na celu:

-rozwijanie w uczniach ciekawości językowej,

-poprawienie koordynacje między językiem a mózgiem

- doskonalenie wymowy, jej płynności oraz prawidłowej dykcji

- rozwijanie kluczowych kompetencji językowych tj. słuchania oraz mówienia

 - rozbudzenie motywacji do nauki języka angielskiego,

- poprawienie pamięci oraz koncentracji

- nauka właściwego akcentu wyrazowego oraz zdaniowego

Na pewno będzie świetna zabawa!

aOrUiPvVdW0QCAcUXZ35mFQye4Smh37I3hQ alVqAr37Ffxsfi4v B9NhP jHn7wbw 0l44jTB TYPrBIuwknVEqrq0SdcIoYmgHw9916XCqo1LhO8kAk7jGDlyZ8AOU2 DV6stKvpxRBjfkSCA8fbbu6ypmLaOw0zwQ8Zg

pronunciation practice tongue twisters classroom posters fun activities games games pronu 99628 3tonguetwist1

 

ab2

Teatr był i jest składnikiem życia społecznego. Zmieniał i nadal zmienia swe oblicze, ale również funkcje jakie pełni w życiu człowieka. Jednym z takich obszarów jest terapia osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Z myślą    o naszych uczniach w roku szkolnym 2019/2020 zostanie przeprowadzona innowacja pedagogiczna TEATROMANIA.

Innowacja pedagogiczna TEATROMANIA jest adresowana do uczniów                o specjalnych potrzebach edukacyjnych, klas IV-VIII integracyjnych, którzy chcą wykazać się zdolnościami aktorskimi a przede wszystkim pokazać, że są wśród nas. Trochę mniej sprawne, ale za to bardziej wrażliwe na piękno               i bezgranicznie kochające świat i ludzi. Innowacja będzie realizowana w formie kółka teatralnego, w ramach zajęć pozalekcyjnych . Realizowane będą następujące cele i treści zawarte w innowacji, a mianowicie – praca nad wyrazem scenicznym, postawą aktorską, praca nad spektaklem teatralnym.

Grupa w ciągu roku przygotuje jedno przedstawienie, zaprezentuje na forum szkoły i zgłosi swój udział w Ogólnopolskim Integracyjnym Przeglądzie Teatralnym w Kościanie.

Innowacja pedagogiczna „Babskie pogaduchy i nie tylko” przeznaczona jest do realizacji z uczennicami klasy siódmej i ósmej. Stanowi odpowiedź na zainteresowanie nastolatek tematyką dbania o urodę, makijażem, poszukiwaniem odpowiednich kosmetyków. Innowacja promuje zdrowy styl życia oraz świadomość własnej wartości.

Program ma za zadanie uświadomić młodym dziewczętom, że każda z nich, niezależnie od typu i kondycji skóry, jest piękna i wyjątkowa, a praktyczna część rozbudzić wyobraźnię, kreatywność, ukierunkować zgodnie z umiejętnościami
i predyspozycjami.

ab1

W dniu 18 października 2013 r. odbyła się Ogólnopolska konferencja: ,,Elitmat Space-nowoczesne narzędzie pracy z uczniem zdolnym” kończąca trzyletni okres realizacji projektu ,,Matematyka Innego Wymiaru-organizacja Matematycznych Mistrzostw Polski Dzieci i Młodzieży” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS.

Projekt ten obejmował swoim zasięgiem ponad 31 tysięcy uczniów i 2 tysiące nauczycieli z 1126 szkół w kraju. Wśród nich byli nauczyciele i uczniowie naszej szkoły.                        

Podczas konferencji nagrodzono najbardziej zaangażowanych w działania projektowe nauczycieli.

Wśród 57 wyróżnionych nauczycieli z całej Polski tytuł ,,Innowacyjnego nauczyciela matematyki” otrzymała p. Elżbieta Rupental a SP8 w Koninie otrzymała status ,,Szkoły Matematycznych Innowacji”.

 

Matematyka Innego Wymiaru0001 

 

dyplom aglab

 Matematyka Innego Wymiaru0002