ab2

Teatr był i jest składnikiem życia społecznego. Zmieniał i nadal zmienia swe oblicze, ale również funkcje jakie pełni w życiu człowieka. Jednym z takich obszarów jest terapia osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Z myślą    o naszych uczniach w roku szkolnym 2019/2020 zostanie przeprowadzona innowacja pedagogiczna TEATROMANIA.

Innowacja pedagogiczna TEATROMANIA jest adresowana do uczniów                o specjalnych potrzebach edukacyjnych, klas IV-VIII integracyjnych, którzy chcą wykazać się zdolnościami aktorskimi a przede wszystkim pokazać, że są wśród nas. Trochę mniej sprawne, ale za to bardziej wrażliwe na piękno               i bezgranicznie kochające świat i ludzi. Innowacja będzie realizowana w formie kółka teatralnego, w ramach zajęć pozalekcyjnych . Realizowane będą następujące cele i treści zawarte w innowacji, a mianowicie – praca nad wyrazem scenicznym, postawą aktorską, praca nad spektaklem teatralnym.

Grupa w ciągu roku przygotuje jedno przedstawienie, zaprezentuje na forum szkoły i zgłosi swój udział w Ogólnopolskim Integracyjnym Przeglądzie Teatralnym w Kościanie.

Innowacja pedagogiczna „Babskie pogaduchy i nie tylko” przeznaczona jest do realizacji z uczennicami klasy siódmej i ósmej. Stanowi odpowiedź na zainteresowanie nastolatek tematyką dbania o urodę, makijażem, poszukiwaniem odpowiednich kosmetyków. Innowacja promuje zdrowy styl życia oraz świadomość własnej wartości.

Program ma za zadanie uświadomić młodym dziewczętom, że każda z nich, niezależnie od typu i kondycji skóry, jest piękna i wyjątkowa, a praktyczna część rozbudzić wyobraźnię, kreatywność, ukierunkować zgodnie z umiejętnościami
i predyspozycjami.

ab1

W dniu 18 października 2013 r. odbyła się Ogólnopolska konferencja: ,,Elitmat Space-nowoczesne narzędzie pracy z uczniem zdolnym” kończąca trzyletni okres realizacji projektu ,,Matematyka Innego Wymiaru-organizacja Matematycznych Mistrzostw Polski Dzieci i Młodzieży” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS.

Projekt ten obejmował swoim zasięgiem ponad 31 tysięcy uczniów i 2 tysiące nauczycieli z 1126 szkół w kraju. Wśród nich byli nauczyciele i uczniowie naszej szkoły.                        

Podczas konferencji nagrodzono najbardziej zaangażowanych w działania projektowe nauczycieli.

Wśród 57 wyróżnionych nauczycieli z całej Polski tytuł ,,Innowacyjnego nauczyciela matematyki” otrzymała p. Elżbieta Rupental a SP8 w Koninie otrzymała status ,,Szkoły Matematycznych Innowacji”.

 

Matematyka Innego Wymiaru0001 

 

dyplom aglab

 Matematyka Innego Wymiaru0002

 

 

 

 

Od 1 września 2011roku  nasza szkoła bierze udział w  projekcie

,,Matematyka innego wymiaru”.

Jest to projekt innowacyjny zatwierdzony przez MEN wpisujący się w Priorytet 3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki-Wysoka Jakość Systemu Oświaty.

W projekcie biorą udział uczniowie z klas 3-6. zrzeszeni w grupy ELITMAT TEAM pracujące pod okiem nauczycieli ELITMAT LEADERÓW. Zarówno nauczyciele jak i uczniowie mają bezpłatny dostęp do portalu ELITMAT SPACE , na którym znajdują się innowacyjne materiały edukacyjne.

Są to:

  • zbiory online,
  • multimedialne gry dydaktyczne, logiczne, łamigłówki, układanki,
  • zagadnienia z zakresu historii matematyki ,
  • zadania i plansze  interaktywne, animacje,
  • ciekawostki, dzięki  którym uczniowie  min. poznają sposoby szybkiego liczenia, sposoby efektywnej nauki, utrwalają wiadomości poprzez gry i zabawy, mogą rozwiązywać zadania konkursowe ,zdobywać  punkty i  komunikować się z rówieśnikami biorącymi udział w projekcie.

 

Korzystanie z tych materiałów:

 ułatwia naukę matematyki ,

ukazuje jej zastosowanie w życiu codziennym,

rozwija umiejętność logicznego myślenia, spostrzegawczość, zainteresowania,

pozwala na przygotowanie i udział w

MATEMATYCZNYCH MISTRZOSTWACH POLSKI DZIECI I MŁODZIEŻY.

 

Uczniowie biorący udział w projekcie otrzymali również bezpłatnie inne materiały w postaci: zbiorów zadań, plakatów, kalendarzy.

Zaprzyjaźnili się z mieszkańcami  Świata Kwadratolandii:

  • smokiem  Wielomiankiem,
  • Trójkąciakiem,
  • skrzatem Wiciusiem,
  • skrzatem Zakrzewkiem.

 Koordynatorem projektu w naszej szkole jest p. Elżbieta Rupental  nauczyciel matematyki. Prowadzi ona systematyczne  zajęcia w pracowni komputerowej z 11 osobową grupą uczniów z klas: 5c, 6a i  6c.

Zajęcia z 12 osobową grupą uczniów  z   kl.3c  prowadzi p.Aleksandra  Głąb-nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej.