wizytowka

XXVII Międzypowiatowy Konkurs Recytatorski 2019

1kr

2kr

3kr

27 Konkurs Recytatorski dla szkół podstawowych 2019

1dn

2dn

3dn

4dn

Konkurs artystyczny im. Włodzimierza Pietrzaka

P1

P2

Konkurs artystyczny 2019

1

2

Godziny lekcji

moodle

szkodkrtalent