wizytowka

Informacje

szkoła

Godziny pracy szkoły

DYREKCJA

SEKRETARIAT  

PEDAGOG 

PSYCHOLOG 

ŚWIETLICA  

BIBLIOTEKA

LOGOPEDA

PIELĘGNIARKA

Godziny lekcji

moodle

szkodkrtalent