wizytowka


Artykuły

CZYTELNICTWO.

12345 

 

 

 

 

 

WIZYTÓWKA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

Biblioteka Szkolna  służy społeczności szkolnej w zakresie udostępniania zbiorów oraz zaspakajania potrzeb czytelniczych, informacyjnych   i komunikacyjnych. Popularyzuje literaturę i organizuje życie kulturalno - oświatowe. 

 biblioteka1abiblioteka2a

 

 REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

1. Z księgozbioru bibliotecznego mogą korzystać wszyscy uczniowie  i pracownicy szkoły.

 2. Każdy czytelnik powinien zapoznać się z regulaminem i godzinami otwarcia biblioteki.

3. W bibliotece obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków.

4. Przeglądanie zasobów bibliotecznych może odbywać się w katalogu tradycyjnym i komputerowym.

5. Wypożyczać książki wolno jedynie na swoje nazwisko.

6. Jednorazowo można wypożyczyć 2 książki (w tym jedną lekturę).

7. Maksymalny czas wypożyczeń książki to trzy tygodnie. Za zgodą nauczyciela bibliotekarza można książkę prolongować na kolejny okres.

8. Uczniowie przygotowujący się do olimpiad, konkursów mają prawo do wypożyczenia jednorazowo większej ilości książek.

 9. Czytelnik zobowiązany jest do szanowania wypożyczonych książek.

10. Czytelnik, który zgubi lub zniszczy wypożyczoną książkę zobowiązany jest odkupić taką samą książkę.

11. Zasady korzystania ze stanowiska komputerowego określa odrębny regulamin.

12. Na tydzień przed zakończeniem roku szkolnego każdy czytelnik ma obowiązek oddać wszystkie wypożyczone książki. W uzasadnionych przypadkach książkę można wypożyczyć na okres ferii lub wakacji.

DO PODSTAWOWYCH ZADAŃ BIBLIOTEKI NALEŻY:

- gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie zbiorów,

- udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej,

- przygotowanie uczniów do korzystania z różnych źródeł informacji,

- rozbudzanie zainteresowań czytelniczych,

- współpraca z nauczycielami przedmiotów,

- umożliwianie uczniom korzystanie z nowoczesnych technologii informacyjnych.

BIBLIOTEKA SZKOLNA WSPÓŁPRACUJE:

- z Publiczną Biblioteką Pedagogiczną w Koninie;

- z biblioteką Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie;

- z Towarzystwem Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich o/ Konin

- z nauczycielami bibliotekarzami z powiatu konińskiego;

- z Księgarnią i Hurtownią Taniej Książki w Żychlinie

- z wydawnictwami edukacyjnymi WSiP, Nowa Era, Mac i in.

BIBLIOTEKA PROWADZI RÓŻNORODNĄ DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO - OŚWIATOWĄ I WYCHOWAWCZĄ:

- spotkania autorskie;

- wystawy okolicznościowe;

- gazetki biblioteczne;

- konkursy czytelnicze;

- projekty edukacyjne;

- kiermasze książki,

- akcje promocyjne;

- lekcje biblioteczne.

 

 

Rok szkolny 2016/2017

Biblioteka czynna codziennie w godz. 8.00- 14.00

Nauczyciel bibliotekarz- Jolanta Roszak

 Od 1 września 2017  roku uczniowie mogą  korzystać z wyremontowanych pomieszczeń biblioteki szkolnej. Dzięki środkom z KBO szkoła nie tylko ma świetne boiska, ale całkowicie wyremontowała pomieszczenie biblioteki oraz uruchomiła Centrum Informacji Multimedialnej. Wszystko to sprawiło, że uczniowie będą mogli spędzać swój wolny czas w bardzo komfortowych warunkach, natomiast szkoła ma teraz profesjonalnie wyposażoną bibliotekę. Wzbogaciła się również o nowe pozycje książkowe.

Pasowanie na czytelnika

,,Pasowanie na czytelnika’’ to oficjalne przyjęcie najmłodszych uczniów do grona czytelników biblioteki szkolnej. W tym roku uroczystość  ta odbyła  się  2  marca  2017  roku. Podczas  uroczystości  najmłodsi uczniowie z  klasy I a   zapoznali  się  z  właściwymi  zasadami poszanowania  książek  z  biblioteki szkolnej, wysłuchali  próśb  książki oraz zapoznali się z regulaminem obowiązującym w naszej bibliotece. Najważniejszym  momentem  całej  uroczystości  było  złożenie  przyrzeczenia  przez   pierwszoklasistów  i  sam  fakt  pasowania  na  czytelnika  biblioteki szkolnej. Aktu  pasowania  dokonała pani bibliotekarka Jolanta Roszak.

Na pamiątkę uczniowie otrzymali dyplomy pasowania oraz zakładki do książek. Uroczystość  zakończono  pamiątkowymi  zdjęciami  oraz  wypożyczeniem       pierwszych książek.

bibiloteka3biblioteka4

 


Godziny lekcji

moodle

szkodkrtalent