A A A
SmodBIP

Dostęp do pozostałych informacji publicznych

Na podstawie art.10 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z dnia 8 października 2001 r.):

"Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek."Opublikował: Grzegorz Szmyt
Publikacja dnia: 28.01.2010
Podpisał: Daniel Wyderkiewicz
Dokument z dnia: 07.01.2010
Dokument oglądany razy: 3 714